Dekvoorwaarden

*Toevallig, Wilskracht en Exspensive zijn alleen middels K.I. te verkrijgen (via de Nieuwe Heuvel te Lunteren).

*Afspraak één dag van tevoren via Rudi 06-16064214 of Sander 06-19802456.

*Dekgelden op aanvraag.

*Op zondag wordt er niet gereisd.

*Stalling eventueel aanwezig.

*Bij gust blijven van uw merrie met een dierenartsverklaring voor 01-10-2013 krijgt u 30% reductie.

*Bij eventueel verzenden sperma worden de kosten in rekening gebracht.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan dieren, vervoermiddelen, ed.